Privacy Policy

Privacy Policy ก่อนเข้าใช้บริการที่เว็บเดิมพันออนไลน์ wildufabet.com ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศ ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องทำการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะต้องยอมรับนโยบายนี้ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ทราบในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

wildufabet.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดรายละเอียดทั้งหมด ในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกทั้งหมด จะถูกส่งมาเก็บรวบรวมไว้ที่เรา ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสมัครสมาชิก การวางเดิมพัน หรือการเข้าใช้บริการที่เว็บของเรา เราใช้เทคโนโลยีการติดตามข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ การทำการตลาด การแจ้งโปรโมชั่น หรือการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการควรทราบ

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ดขาด หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เรารวบรวมไว้ จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่รับข้อมูลการสมัครจากผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากพบว่าได้รับข้อมูลจากผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง โดยติดต่อเราได้ที่ contact@wildufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง wildufabet.com

 • การติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ contact@wildufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลในการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาเกิดขึ้น ภาษาไทยจะเป็นภาษาบังคับใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเป็นเวลาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสม