Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการเว็บ wildufabet.com เพื่อเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการ ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ผู้ใช้งานใหม่ และ สมาชิกทุกท่าน จะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการเว็บ wildufabet.com ได้กำหนดขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่สมาชิกทำการละเมิดกฎ ละเมิดข้อบังคับในส่วนนี้ ซึ่งทางผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้เลยทันที

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ทุก ๆ ท่านที่จะเข้าใช้บริการจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไป ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลให้กับเราให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ทางเรามีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ทำผิดกฎในข้อนี้
  2. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการ หรือ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ wildufabet.com ทางเราจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่าน ได้ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
  3. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยเรายืนยันว่าจะไม่ส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการทุกคน
  4. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่เผลอ หรือ ตั้งใจละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งทางผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
  5. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องทำตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เรากำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน
  6. การติดต่อ : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลกับทางผู้ให้บริการ โดยติดต่อได้ที่ contact@wildufabet.com
  7. การปฏิเสธความรับผิดชอบ , ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บ wildufabet.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ก็ตามที่ได้เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราทั้งหมด
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้น หากท่านใดละเมิดหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
  9. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการมีอำนาจเด็ดขาดในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ หากท่านเกิดละเมิดข้อตกลงที่เราเป็นผู้กำหนด
  10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลทุกประเภทที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ wildufabet.com จะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้โดยเด็ดขาด